Kommunfullmäktige mars

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: Mars månads fullmäktige

Här kan du ta del av mars månads kommunfullmäktige. Obs! Inslaget börjar en minut in i filmen. Vi ber om ursäkt för detta.


Datum och tid:
Tisdag den 24 mars 2015, kl.19.00

Plats: Åbyskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Obs! Kika efter varje punkt på dagordningen om du vill se hur långt in i filmen just den punkten tas upp.

Ärenden

1. Val av justerare - 4.39

Extra ärende: Information Treklövern årsredovisning. 5:33

2. Interpellation från Bert-Inge Karlsson (KD) gällande översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner - 57.30

3. Anmälan om inkomna motioner Bodil Andersson och Bert-Inge Karlssons motion 2015-02-20 gällande ökade kommunikationer inom Klippans kommun. - 1.09.24

4. Avsägelse från Tamara Kiraly (SD) av samtliga politiska uppdrag - 1.09.45

5. Avsägelse från Birgit Sjögrens (S) av uppdrag som nämndeman fr.o.m 2015-05-01. -  1.11.16

6. Avsägelse från Andreas Siverståhl av uppdrag som 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Socialnämnden samt ersättare i Sociala utskottet - 1.11.38

7. Detaljplan för del av Gymnasiet 2 i Klippan (byggnad D) - Antagande - 1.14.53

8. Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser - 1.15.28

9. Motion angående förutsättningarna att utöva musik och annan kulturverksamhet för barn och unga - Svar - 1.16.04

10. Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Klippans och Åstorps kommuner - Antagande - 1.50.27

11. Granskning av prognoser och uppföljning av nämndernas ekonomi - Information - 1.50.57

12. Delgivningsärende: - 2.10.30

KS 2014.0595.042 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2015-03-04, § 52 gällande verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2014.


Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare