Kommunfullmäktige november

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: November månads fullmäktige

Här kan du ta del av november månads kommunfullmäktige. 


Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.


Datum och tid: 
Tisdagen den 24 november, klockan 19.00

Plats: 
Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan,
intill konsthallen och Klippans bibliotek

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden

1.  Val av justerare 3:31

2.  Fyllnadsval efter Kristin Grenås (MP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden fr.o.m. 2015-07-01  3:50

3.  Fyllnadsval efter Christian Olsson (SD) av uppdrag som ersättare i Valnämnden.  4:20
3.b Ytterligare ärende  4:37
3.c Ytterligare motion  5:07

4.  Redovisning av ekonomiskt läge – ekonomichef Jan Tingecz  5:29

5.  Granskning av utbetalning av partistöd  20:20

6.  Motion avseende anläggande av skatepark i Stadsparken - Svar  23:03

7.  Delgivningsärende:  27:13

  • KS 2015.1407.190
    Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.

  • KS 2015.1415.041
    Kommunalförbundet Medelpunkten – Delårsrapport per 2015-08-31.
     

8.  Information/debatt flyktingmottagande Rickmansgården och Färingtofta skola. Lägesbeskrivning lämnas av flyktingsamordnare Jonathan Viksten om Migrationsverkets ankomstboende Ljungbyhed Park.   28:27
 
Johan Pettersson   
Ordförande   
   
Lars Åke Svensson
Sekreterare