Kommunfullmäktige oktober

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: oktober månads fullmäktige

Här kan du ta del av oktober månads kommunfullmäktige. 


Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.


Observera! Sammanträdet inleds cirka 6 minuter in i klippet. Efter varje punkt på agendan står tiden när ärendet inleds.


Ärenden

1. Val av justerare 10:30

2. Fyllnadsval efter Roland Åkesson (S) av uppdrag som ledamot i Norra Åsbo Renhållnings AB  10:52

3. Fyllnadsval efter Caroline Olson (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning  11:25

4. Fyllnadsval efter Kristin Grenås (MP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden fr.o.m. 2015-07-01  11:52

5. Christian Olssons (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Plan- och byggnämnden samt Kommunfullmäktiges valnämnd.  12:13

6. Val av nämndemän för mandatperioden 2016-2019  13:15

7. Delårsbokslut 2015 för Klippans kommun  15:12

8. Investering av nybyggnation fastigheten Tegelbruket 5  44:18

9. Förebyggande sociala insatser  53:42

10. Resepolicy för Klippans kommun  1:41:48

11. Pensionspolicy  1:42:23

12. Redovisning av motioner 2015  1:42:53

13. Delgivningsärende 1:43:19

 • KS 2015.0096-18.042
  Revisionen - Bedömning av delårsrapport 2015 för Klippans kommun
 • KS 2015.0096-19.042
  PWC - Granskning av delårsrapport 2015 för Klippans kommun
 • KS 2015.1083-1.104
  Revisionen - Granskning av utbetalning av partistöd
 • KS 2015.1083-2.104
  PWC – Revisionsrapport av utbetalning lokalt partistöd i Klippans kommun.


Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare