Kommunfullmäktige september

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV: september månads fullmäktige

Här kan du ta del av september månads kommunfullmäktige. 


Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.


Ärenden

1. Val av justerare 06:01

2. Nya lokaler för musikskolan - Presentation 07:22

3. Personalnyckeltal 2014 - Presentation 14:56

4. Interpellation angående kulturens eventuella betydelse i kommun
(Interpellationssvar lämnas på sammanträdet) 44:47

5.Roland Åkessons avsägelse av uppdrag som ledamot i Norra Åsbo Renhållnings AB  1:08:50

6.Fyllnadsval efter Caroline Olson (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning 1:09:07

7.Fyllnadsval efter Kristin Grenås (MP) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden fr.o.m. 2015-07-01  1:09:24

8. Fyllnadsval efter Laila Möller Nilsson (S) av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden samt Pensionärsrådet  1:09:49

9. Fyllnadsval efter Bodil Andersson (KD) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning samt Kommunstyrelsen  1:10:27

10. Motion gällande nyårsfyrverkerier - Svar  1:11:37

Tillägg till ärendelistan - motion från moderaterna 1:19:58

11. Delgivningsärende 1:20:10

KS 2015.0910-5.111
Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2015-09-10 utseende av ny ledamot Rose-Marie Svensson samt ny ersättare Lennart Johansson efter Laila Möller-Nilsson.

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare