Kommunfullmäktige december 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av december månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.


Datum och tid:
Tisdag 2016-12-20, kl. 18.00.
Plats: Observera att mötet tillfälligt flyttades till Kultur Center,
Östra Teatergatan 7, Klippan

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden

1. Val av justerare  05:36

2. Jan Rosenqvists (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Treklövern Bostads AB  05:56

3. Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindrade - Svar  06:25

4. Motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin - Svar  14:43

5. Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt - Svar  20:15

6. Biblioteksplan 2016-2019 - Antagande 24:48

7. Målstyrningssystem för Klippans kommun 36:47

8. Disposition av statsbidrag för tillfälligt stöd för flyktingsituationen 38:45

9. Proprieborgensförpliktelse för Treklövern Bostads AB  39:34

10. Taxeökning och ökat medlemsbidrag för Söderåsens miljöförbund 40:14

11. Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 2017 47:10

Utöver ärendelistan så delas dessa priser ut: 47:51

  • Kulturstipendium
  • Kulturpris
  • Byggnadsvårdspremium
  • Barn- och utbildningsnämndens
    pris
  • Föreningsledarpris

Motioner

Här kan du ta del av de motioner som togs upp på detta fullmäktige.

Relaterade Länkar