Kommunfullmäktige april 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i april

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-04-24, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Årsredovisning 2017 för Klippans kommun samt revisorernas revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
4. Kompletteringsbudget 1/2018
5. Nya bidragsregler - Information
6. Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet
7. Fyllnadsval efter Helena Dådring (M) av uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet AV-Media Skåne
8. Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72, jordbruksmark till gamla naturbruksgymnasiet
9. Antagande av detaljplan för fastigheten Valhalla 14
10. Införande av enhetstaxa inom Klippans kommun barnomsorg
11. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
12. Delgivningsärende 2018


Johan Petersson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar