Kommunfullmäktige februari 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i februari

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-02-27, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare

2. Bokslut 2017 för Treklövern Bostads AB

3. Fiberutbyggnad av landsbydgen i Klippans kommun - etapp 2

4. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet

5. Fyllnadsval efter Charlotta Gudmundsson (S) som ledamot i Kommunstyrelsen

6. Stefan Nilsson (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden

7. Återkallande av motion angående medgivande till Treklövern om försäljning av fastigheterna Merkurius 5,6 och 18

8. Motion om införande av Lag Om Valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsområdet - Svar

9. Motion angående en trygg och säker skola - Svar

10. Motion om att "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola" - Svar

11. Motion gällande "Meröppet" bibliotek för att utveckla Klippans kommun - Svar


Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar