Kommunfullmäktige januari 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tyvärr hade vi problem med ljudet vid januari månads sändning. Vi har uppdaterat filmen med en ny version med förbättrat ljud.

Kommunfullmäktige i januari

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-01-30, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare

2. Ny kommunallag 2018 - information

3. Polisens Trygghetsmätning 2017 - Information Brottsförebyggare

4. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

5. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet och Socialnämnden

6. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet

7. Fyllnadsval efter Jesper Hansen (M) av uppdrag som ledamot och tillika vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning

8. Tonny Svensson (M) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans kommun

9. Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

10. Interpellation angående offentliga nämndssammanträden

11. Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun - Remittering

12. Motion om utökning av p-platser i Klippans centrum - Remittering

13. Taxor 2018 för Söderåsens miljöförbund

14. Styrdokument i Klippans kommun

15. Hållbarhetspolicy för Klippans kommun

16. Motion angående fossilfri fordonsflotta - Svar

17. Motion gällande skjutande av nyårsfyrverkerier - Svar

18. Motion om övervakningskameror på kommunens skolor - Svar

19. Motion avseende återvinning och framtid - Svar

20. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne avseende utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

21. Delgivningsärende 2018

 

Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar