Kommunfullmäktige juni 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i juni

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-06-19, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden

1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Europa direkt Skåne Nordväst - Information
4. Budget 2019 flerårsplan 2020-2021
5. Antagande av detaljplan Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
6. Antagande av detaljplan för Nejlikan 19 och 20 del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117
7. Optionsavtal avseende del av Klippan 3:107 och 3:115, Kapellet
8. Omfördelning av medel i samband med organisering av samlad nämndsadministration
9. Utbyggnad av matsal på Tegelbruksskolan
10. Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd fr.o.m. 2019
11. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2017
12. Motion om att studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen! - Remiss
13. Delgivningsärende 2018


Johan Petersson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar