Kommunfullmäktige mars 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i mars

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-03-27, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare

2. Redogörelse av pågående Leaderprojekt, EU-samordnare

3. Resultat av medborgarundersökning 2017 - Information Utvecklingsstrateg

4. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet

5. Carl-Axel Wilhelmsson (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i Norra Åsbo Renhållnings AB, fr.o.m. 2018-04-06.

6. Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd

7. Detaljplan för Valhalla 14 - Antagande

8. Delgivningsärende 2018


Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar