Kommunfullmäktige november 2018

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i november

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2018-11-27, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Claes Olsson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Söderåsens miljöförbund
4. Val av ledamot för vänsterpartiet (V) till valberedning för mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14
5. Delårsrapport för Klippans kommun per 2018-08-31
6. Budget 2019 flerårsplan 2020-2021
7. Antagande av detaljplan för Nejlikan 19 och 20 del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117
8. Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4 K - Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner
9. Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne
10. Brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen 2019
11. Säkerhet Rönngården
12. Klubbhus Ljungbyheds IF
13. Delgivningsärende 2018


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar