Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2020

Motion angående införande av barnperspektivet i skrivelser

Registreringsdatum: 2020-02-24
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Inför politiska beslut i Klippan skrivs alltid en tjänsteskrivelse. Idag analyseras och kommenteras förslaget till beslut utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Ska vi leva upp till barnkonventionen och säkra att våra beslut också är rätt för våra yngsta medborgare så behöver vi införa ett nytt perspektiv i tjänsteskrivelserna, nämligen barnperspektivet vilket innebär att vuxna i samråd med barn ger en bedömning av de sannolika konsekvenserna av olika beslut.

För att Klippans kommun ska kunna vara en långsiktigt hållbar kommun anser vi Kristdemokrater att vi bör införa ett barnperspektiv på de politiska besluten så att barn och ungas inflytande kan öka. Genom kommentarer och analyser i samband med tjänsteskrivelserna kan samverkan mellan generationerna stärkas och förbättras över tid.

Förslag till beslut;

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

• Varje tjänsteskrivelse innehåller kommentar och analys utifrån barnkonventionens perspektiv.
• Varje nämnd ska redovisa hur man arbetat utifrån barnkonventionens perspektiv i årsboksslutet.

Robert Larsson, Bodil Andersson och Charlotte Anderberg-Eliasson