Motioner 2010

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Projekt socialtjänst/skola

Registreringsdatum: 2010-12-21
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Beslut: Motionen bifalls, se protokoll 2011-08-30PDF (pdf, 4.4 MB)

Läs motionen:
Projekt socialtjänst/skolaPDF (pdf, 369.5 kB)
             ________________

Driftsform för nya äldreboendet

Registreringsdatum: 2010-11-24
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Beslut: Avslag, se protokoll 2011-04-26 § 39PDF (pdf, 4.7 MB)

Läs motionen:
Driftsform för nya äldreboendetPDF (pdf, 220 kB)
             ________________

Innovatörsutbildning och innovatörscenter

Registreringsdatum: 2010-10-13
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Beslut: Besvarad, se protokoll 2012-02-21PDF (pdf, 118.2 kB) § 10

Läs motionen:
Innovatörsutbildning och innovatörscenterPDF (pdf, 99.2 kB)
             ________________

Nödsändare för dementa i äldreomsorgen

Registreringsdatum: 2010-07-15
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Beslut: Motionen avslås, se protokoll 2010-12-21 § 101PDF (pdf, 284.3 kB)

Läs motionen:
Nödsändare för dementa i äldreomsorgenPDF (pdf, 126.1 kB)
             ________________

Uppställning av tunga fordon inom tätbebyggt område

Registreringsdatum: 2010-06-16
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Beslut: Motionen bifalls. Intentionerna i motionen genomförs i takt med att praktiska frågor kan lösas. Se protokoll 2010-08-31 § 40. PDF (pdf, 2.2 MB)

Läs motionen:
Uppställning av tunga fordonPDF (pdf, 18.7 kB)
             ________________

Utbyggnad av infrastruktur för elfordon

Registreringsdatum: 2010-06-15
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Beslut: Motionen avslås. Se protokoll 2010-09-21 § 51PDF (pdf, 3 MB).

Läs motionen:
Utbyggnad av infrastruktur för elfordonPDF (pdf, 19.7 kB)
             ________________

Bevara Kyrksalsbyggnaden, låt musiken leva.

Registreringsdatum: 2010-04-22
Initierad av: Ingrid Larsson (M)
Status: Motionens första att-sats bifalls, medan övriga att-satser avslås. Se protokoll 2010-08-31 § 38.PDF (pdf, 2.2 MB)

Läs motionen:
Bevara kyrksalsbyggnaden, låt musiken levaPDF (pdf, 536.8 kB)
             ________________

Införande av utökat koppeltvång med mera

Registreringsdatum: 2010-02-26
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Se protokoll KF 2011-11-22, § 83PDF (pdf, 79.3 kB)

Läs motionen:
Införande av utökat koppeltvång m.m.PDF (pdf, 213.5 kB)

             ________________

Inför äldreboendevärdar inom äldreomsorgen

Registreringsdatum: 2010-01-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Beslut: Motionen avslås. Se protokoll 2010-10-26 § 53PDF (pdf, 5.7 MB)

Läs motionen:
Inför äldreboendevärdar ínom äldreomsorgen. Pdf. (134.6 kB)PDF (pdf, 134.6 kB)

            ________________

Kontakt

Har du frågor kring motioner, är du välkommen att kontakta
Elisabeth Olsson
Kansliassistent
Telefon 0435-281 07