Motioner 2012

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Motioner inlämnade 2012

Hur vill vi att turistnäringen utvecklas i Klippans kommun?

Registreringsdatum: 2012-11-07
Initierad av: Folkpartiet
Status: Besvarad. Fullmäktige 2013-08-27

Läs motionen:
Hur vill vi att turistnäringen utvecklas i Klippans kommun?PDF (pdf, 397.3 kB)
             ________________

Långsiktig planering av skollokaler

Registreringsdatum: 2012-11-07
Initierad av: Folkpartiet
Status: Besvarad. Se protokoll 2014-08-26, § 68PDF (pdf, 438.1 kB)

Läs motionen:
Långsiktig planering av skollokalerPDF (pdf, 36.4 kB)
             ________________

Applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun

Registreringsdatum: 2012-10-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Fullmäktige 2013-08-27

Läs motionen:
Applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommunPDF (pdf, 70.7 kB)
             ________________

Förbättra situationen för kommunens hemlösa

Registreringsdatum: 2012-10-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2014-08-26, § 70PDF (pdf, 438.1 kB)

Läs motionen:
Förbättra situationen för kommunens hemlösaPDF (pdf, 66.2 kB)
             ________________

Skötselplan för träd och buskar

Registreringsdatum: 2012-10-17
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2012-12-18, § 96PDF (pdf, 243.6 kB) 

Läs motionen:
Skötselplan för träd och buskarPDF (pdf, 33.7 kB)
             ________________

Ökad brandsäkerhet

Registreringsdatum: 2012-09-20
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2014-08-26, § 69PDF (pdf, 438.1 kB)

Läs motionen:
Ökad brandsäkerhetPDF (pdf, 21.2 kB)
             ________________

Fritidsplan

Registreringsdatum: 2012-09-03
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2013-02-19, § 11PDF (pdf, 5.5 MB)

Läs motionen:
FritidsplanPDF (pdf, 31.1 kB)
             ________________

Enskild väghållning

Registreringsdatum: 2012-08-17
Initierad av: Centern
Status: Besvarad. Se protokoll 2012-09-25, § 79PDF (pdf, 299.6 kB)

Läs motionen:
Enskild väghållning i vår kommunPDF (pdf, 41.6 kB)
             ________________

Inför budgetsimulator i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2012-05-30
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2013-04-23, § 33PDF (pdf, 4.8 MB)

Läs motionen:
Inför budgetsimulatorPDF (pdf, 50.8 kB)
             ________________

Fullmäktige fyller 100 år

Registreringsdatum: 2012-05-28
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Basvarad. Se protokoll 2013-03-26, § 23PDF (pdf, 241 kB)

Läs motionen:
Fullmäktige fyller 100 årPDF (pdf, 38.3 kB)
             ________________

Barnomsorg på obekväm arbetstid "nattis"

Registreringsdatum: 2012-05-22
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2013-04-23, § 40PDF (pdf, 4.8 MB)

Läs motionen:
Barnomsorg på obekväm arbetstidPDF (pdf, 21.8 kB)
             ________________

Översyn av den politiska organisationen

Registreringsdatum: 2012-03-26
Initierad av: Folkpartiet
Status: Besvarad, se protokoll 2012-08-25 § 66PDF (pdf, 2.5 MB)

Läs motionen:
Översyn av den politiska organisationenPDF (pdf, 45.8 kB)
             ________________

Doftfria miljöer

Registreringsdatum: 2012-03-02
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Avslås. Folkhälsorådet får uppdraget att följa frågan om doftfria miljöer, se protokoll 2012-08-25 § 64PDF (pdf, 2.5 MB)

Läs motionen:
Doftfria miljöerPDF (pdf, 1 MB)
             ________________

Skapande av en demokratiberedning

Registreringsdatum: 2012-02-22
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Motionen bifalls, se protokoll 2012-08-25 § 65PDF (pdf, 2.5 MB)

Läs motionen:
Skapande av en demokratiberedningPDF (pdf, 65.2 kB)
             ________________

Skapa ett konst- och kulturgalleri på Internet

Registreringsdatum: 2012-02-01
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Se protokoll 2014-08-26, § 71PDF (pdf, 438.1 kB)

Läs motionen:
Skapa ett konst- och kulturgalleri på InternetPDF (pdf, 36.9 kB)