Motioner 2014

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras.

Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2014

Motion om att ersätta dagens pappersbuntar med elektroniska handlingar

Registreringsdatum: 2014-12-09
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Läs svaret i fullmäktiges protokoll 2015-05-26PDF (pdf, 2.3 MB)

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om att utreda alternativ för att säkerställa friluftsbadens funktion och existens

Registreringsdatum: 2014-09-12
Initierad av: Miljöpartiet
Status: Besvarad. Läs svaret i fullmäktiges protokoll 2015-05-26PDF (pdf, 2.3 MB)

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Förslag om anläggande av skatepark i Stadsparken

Registreringsdatum: 2014-08-08
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunen

Registreringsdatum: 2014-06-03      
Initierad av: Miljöpartiet      
Status: Under beredning

Läs motionen: Om direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till kommunenPDF (pdf, 35.4 kB)

                               ________________

Angående chefsbyten inom socialförvaltningen

Registreringsdatum: 2014-03-11      
Initierad av: Socialdemokraterna      
Status: Under beredning

Läs motionen: Angående chefsbyten inom socialförvaltningenPDF (pdf, 30.3 kB)

                                ________________

Bilda en kulturarvsfond

Registreringsdatum: 2014-03-05      
Initierad av: Sverigedemokraterna      
Status: Besvarad. Fullmäktige 2014-11-18

Läs motionen: Bilda en kulturarvsfondPDF (pdf, 328.2 kB)

                                  ________________

Förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck

Registreringsdatum: 2014-02-24      
Initierad av: Sverigedemokraterna      
Status: Under beredning

Läs motionen: Förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryckPDF (pdf, 85.8 kB)

                                   ________________

Gällande antal ledamöter i fullmäktige

Registreringsdatum: 2014-02-02      
Initierad av: Moderaterna       
Status: Under beredning

Läs motionen: Gällande antal ledamöter i fullmäktigePDF (pdf, 31.5 kB)