Motioner 2015

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras.

Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.


Inlämnade motioner 2015

Motion om Urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk

Registreringsdatum: 2015-09-22
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om Policy för användandet av Sociala medier i skolan

Registreringsdatum: 2015-12-15
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om Hjärtstartare

Registreringsdatum: 2015-11-24
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2016-05-24

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om att nyttja tekniken vid möten och konferenser

Registreringsdatum: 2015-11-24
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion angående uppdelning av nuvarande Social-förvaltning i en ny Vård- och Omsorgsförvaltning och Socialförvaltning

Registreringsdatum: 2015-08-18
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om app för fritid och kultur i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2015-06-01
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.


Motion om ökade kommunikationer inom Klippans kommun

Registreringsdatum: 2015-02-25
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.


Motion om att införa ett förbud mot tiggeri inom Klippans kommun

Registreringsdatum: 2015-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Motionen avslås. Se fullmäktiges protokoll 2015-05-26PDF (pdf, 2.3 MB)

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.


Motion angående nyårsfyrverkerierna

Registreringsdatum: 2015-01-06
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.