Råd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Funktionshinderråd
Kommunens funktionshinderråd (KHR) är ett kontaktorgan för samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationerna i kommunen å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Pensionärsråd
Pensionärsrådet i Klippan ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen.

Brottsförebyggande rådet
Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.

Folkhälsorådet
Klippans kommuns folkhälsoråd avvecklades under 2019. Läs mer om folkhälsoarbetet i Klippans kommun.

Relaterade Länkar

Mer information om Folkhälsorådet, Handikapprådet och Pensionärsrådet hittar du här.