Ansökan om EU-pengar för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunerna Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorp har skrivit under en avsiktsförklaring och ansökt om
1 700 000 kronor från Leader Nordvästra Skåne för att ta fram en förstudie i området.

Tillsammans ska de sex kommunerna undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Förhoppningen är att kommunerna ska få ekonomiskt stöd från LEADER att finansiera delar av arbetet. De deltagande kommunerna går också in med sammanlagt 140 000 kronor i projektet, fördelat på antalet kommuninvånare.

Syftet med förstudien är att tillsammans med markägare och näringsidkare i området undersöka förutsättningarna för hållbar naturturism längs med Rönneå och Ringsjöarna.