Samarbete

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun ingår i en rad olika samverkansprojekt och samarbeten över kommungränserna. Vi samverkar ur ett skåne-perspektiv, ett skåne-nordvästperspektiv, mellan det som kallas 6 K-kommunerna, och mellan enskilda kommuner. Vi har även internationella samarbeten i form av vänorter.

Europa Direkt
Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig som bor i Klippan att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du vända dig om du behöver saklig och neutral information om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

I vårt uppdrag ingår även att öka den regionala debatten om europafrågor. Därför arrangerar vi regelbundet seminarier, debatter och andra evenemang. Du kan också boka in oss för en föreläsning om EU till exempelvis på din skola eller förening.  

Vilka är vi?
Europa Direkt-kontoret drivs av Helsingborgs stad. Vår verksamhet kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionen i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige bedriver. Vi ingår i ett nätverk med cirka 500 Europa Direkt-kontor runt om i EU. I Sverige finns 20 Europa direktkontor. Läs mer om vårt Europa Direktkontor på Helsingborgs stads hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill söka EU-stöd till projekt
EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom många områden. Men varje projekt måste uppfylla vissa krav för att få pengar. Läs här om hur du gör för att söka EU-stöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan även vända dig till Klippans kommuns EU-samordnare, som du når via Kundtjänst.

Familjen Helsingborg
Varumärket Familjen Helsingborg är ett resultat av det politiska samarbetet i Skåne Nordväst där man länge sett behovet av en gemensam varumärkesplattform. I juni 2012 tog styrelsen beslut om namnet Familjen Helsingborg. Det används när vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning, så att alla kommuner i Familjen Helsingborg växer och blir starkare. Vi vill att vår region ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa platser. Välkommen att läsa mer på Familjen Helsingborgs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka är vi?
Vi är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Bo och Lev i Familjen Helsingborg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Traineeprogrammet Familjen Helsingborg
Flera av kommunerna i Familjen Helsingborg är med i ett gemensamt traineeprogram. Genom det får unga akademiker traineeanställningar och får uppleva att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet. Läs mer om traineeprogrammet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderåsen-samarbetet
Ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp, för att på bästa sätt marknadsföra, locka hit och tillmötesgå besökare, turister och invånare som vill aktivera sig och uppleva spännande saker i dessa fyra kommuner. Vi har en gemensam hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med aktiviteter, boenden med mera.

6 K-kommunerna
Inom 6 K-samarbetet samverkar kommunerna Klippan, Bjuv, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Söderåsens Miljöförbund
Söderåsens miljöförbund fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Vår främsta uppgift är tillsyn inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel. Vi jobbar också till viss del med strategiskt miljöarbete. Förbundet har även hand om Energi- och klimatrådgivningen för Perstorp, Klippan och Örkelljunga kommun. Här kan du läsa mer om Söderåsens Miljöförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NÅRAB
Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Räddningstjänsten Söderåsen
Klippan och Åstorps kommun har sedan 1996 haft samverkan inom räddningstjänsten genom gemensam räddningschef och gemensam insatsledare. Under 2013 utökades denna samverkan och en gemensam räddningsnämnd bildades. Denna går under namnet Räddningstjänsten Söderåsen. 

Konsumentrådgivning
Klippans kommun har en gemensam konsumentrådgivning tillsammans med kommunerna Helsingborg, Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga. Där erbjuder vi gratis upplysning och rådgivning i konsumentärenden. Här kan du läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överförmyndare
Kommunerna Klippan, Perstorp och Bjuv har gemensam överförmyndarverksamhet.

Upphandling
Klippans, Perstorps, Bjuvs och Åstorps kommuner har en gemensam upphandlingsenhet.

Text