Ekonomisk hantering

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Ekonomin är en viktig aspekt när det kommer till de sociala investeringarna. Det ska finnas en tydlig redovisning samt en väl genomarbetad återföringsmodell.

Utbetalning och ekonomisk redovisning
Beslutet om satsningens genomförande ska inkludera ett beslut om sammanlagd projektkostnad/ projektbudget samt en årsvis fördelning för hela genomförandetiden. Medel kommer att delas ut kalenderårsvis under genomförandetiden.

I samband med kommunens delårs- och årsredovisning ska satsningen följas upp såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Projektledaren är ansvarig för att budgeten hålls.

För samtliga kostnader som uppstår inom en satsning används ett gemensamt projektnummer, vilket gör det möjligt att genomföra central uppföljning av de totala kostnaderna inom sociala investeringar.

Återföringsmodellen
Genom återföringsmodellen säkras framtida medel för sociala investeringar. Genom den har vi möjlighet att fortsätta genomföra satsningar. Om en nämnds kostnader minskar till följd av en satsning ska de återföra medel till reservationen för sociala investeringar.

För att en ansökan ska godkännas krävs att antaganden kan göras att satsningen ekonomiskt ska gå jämt ut. Om kostnadsminskningen blir större än kostnaden för satsningens genomförande tillfaller nettoöverskottet verksamheterna. Återföring är endast möjlig från kommunala nämnder och majoritetsägda bolag.