Genomförande

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
När en ansökan har beviljats medel efter beslut i kommunstyrelsen kan rekrytering av projektledare och projektmedarbetare påbörjas. Därefter genomförs satsningen under de 1-3 år som den beviljats medel för.

Projektledning
Till alla satsningar ska kopplas en projektledare, med ansvar för att säkerställa satsningens genomförande. Projektledaren påbörjar sitt arbete 1-2 månader innan övriga projektmedarbetare finns på plats. Då kan projektledaren förbereda en smidig och effektiv start av satsningen samt undanröja onödiga hinder och svårigheter. Stödmaterial för rollen som projektledare håller på att tas fram.

Under satsningen har projektledaren till ansvar att:

  • Möjliggöra för projektmedarbetarna att genomföra ett bra arbete
  • Säkerställa att uppföljning sker enligt plan
  • Ansvara för budget och rapportering
  • Förbereda verksamheterna för implementering
  • Meddela eventuella behov av förändringar och uppkomna avvikelser

Förvaltningschefernas roll och ansvar
Förvaltningscheferna har rollen som projektägare för de satsningar som genomförs som sociala investeringar. De har det yttersta ansvaret för att säkerställa de förutsättningar som krävs för att genomförandet ska gå enligt plan.

En viktig del i säkerställandet är förankringen av arbetet i de verksamheter som berörs av satsningen. De ansvarar också för att hantera de hinder och svårigheter som uppkommer i en satsning, liksom att satsningens resultat tas tillvara. Som projektägare har de också det övergripande ansvaret för att lyckade satsningar implementeras och skalas upp på lämpligt sätt.

Rapportering och redovisning
Skriftlig redovisning av beviljade satsningar ska ske två gånger per år i samband med ordinarie redovisning av delår och helår. Redovisning sker i avsedd mall som håller på att tas fram och ska innehålla:

  • Redogörelse över verksamhetens genomförda aktiviteter
  • Arbetssätt
  • Uppnådda effekter
  • Satsningens totala ekonomi