Uppföljning och utvärdering

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Sociala investeringar är, precis som de alla flesta projekt, i behov av utvärderingar. Det är då vi får reda på om vi är på väg åt rätt håll och om vårt arbetssätt fungerar.

Utvärderingsschema
För att vi ska se vad en satsning resulterar i ska aktiviteterna kontinuerligt följas upp och utvärderas. Detta skapar också förutsättningar för att en effektutvärdering ska kunna göras.

För varje satsning skapas därför ett utvärderingsschema. Det visar på systematiken och logiken i vilka mål som ska uppnås genom satsningen, vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen, samt på vilket sätt aktiviteternas genomförande och effekter ska mätas.
Utvärderingsschemat innehåller också en beskrivning av vilka indikatorer satsningen bidrar till att förändra på längre sikt och vilka ekonomiska effekter den förväntas ge. Ett utvärderingsschema tas fram i samarbete med utvärderingsteamet och ska finnas med i ansökan för att den ska anses komplett.

Mall för utvärderingsschema är under arbete.

Effektutvärdering
För alla satsningar avsätts motsvarande fem procent av ansökt belopp till utvärdering och uppföljning. Summan inkluderas i beslutet om beviljade medel och ingår i det belopp som ska återföras enligt återföringsmodellen.

Utifrån utvärderingsschemat följs satsningens aktivitets- och effektmått upp löpande. Det ligger till grund för den effektutvärdering som genomförts i samband med satsningens slutrapport. En uppföljande utvärdering genomförs 1-3 år efter avslutad satsning för att fånga upp de effekter som kräver ett längre tidsperspektiv.