Gamla kartor

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kartarkiv
Plan- och byggkontorets kartarkiv innehåller förrättningar, tomtmätningar, fastighetsplaner (gamla tomtindelningar), översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner, stomnät och inmätningar som hör ihop med vår primärkarta, med mera.

Alla akter med förrättningshandlingar finns arkiverade i Lantmäteriets arkiv. En liten del av alla akter som innehåller förrättningar finns arkiverade här, det gäller stadsägorna i Klippans tätort upprättade under en viss period samt tomtmätningar inom Klippans och Ljungbyheds tätorter.

Ibland uppkommer det tveksamheter om var gränsen mellan två fastigheter går eller om det finns några gränsmarkeringar. I dessa fall kan man ta kontakt med Plan- och byggkontoret alternativt Lantmäteriet för att få hjälp.

Klippankartan
För den historieintresserade finns ”tidsmaskinen” i Klippankartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan överlappa ett modernt flygfoto med ett historiskt för att se hur samhället byggts ut och förändrats.

Historiska kartor
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Kartan är utgiven av Kristianstads läns hushållningssällskap och kartläggningen är utförd åren 1927-1928.

Herrevadskloster 47PDF (pdf, 5.7 MB)
Klippan 46PDF (pdf, 5.1 MB)
Oderljunga 35PDF (pdf, 5.8 MB)
Röstånga 57PDF (pdf, 5 MB)
Östra Ljungby 34PDF (pdf, 4.7 MB)

Rikets allmänna kartverk. Tryckt av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1944.