Avgift för kopiering av allmän handling

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Allmänheten har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta innebär också att man har rätt till kopia eller avskrift av en allmän handling. Avgiftsförordningen (1992:191) reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar. Förordningen kan i tillämpliga delar även användas av kommuner. Det saknas taxa i kommunen avseende avgift för allmänna handlingar varför det föreslås att följande taxa för kopior av allmänna handlingar fastställs. I de delar taxan inte följer statens avgiftsförordning avspeglar den gängse praxis och avgiftsnivåer i kommuner.

Taxa för kopior av allmänna handlingar:
1. Kopior av allmänna handlingar och utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling * 1-9 sidor avgiftsfritt * 10 sidor 50 kronor * därutöver för varje sida 2 kronor * För kopior i färg uttas en förhöjd taxa som motsvarar faktisk kostnadsökning ( vid taxans antagande 2 kronor per sida).Undantag får medges om det finns särskilda skäl. Reglerna gäller även när handling sänds till beställaren via telefax och e-post.

2. Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning * 90 kronor per påbörjad ¼ timme.

3. Kopia av videobandsupptagning 600 kronor/band

4. Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor/band

5. I övrigt tillämpas Avgiftsförordningen i Svensk författningssamling 1992:191 i tillämpliga delar.

Förvärv av kopia enligt denna taxa innefattar ej fri nyttjanderätt till alster som är skyddat enligt lag om upphovsrätt. I taxan ingår ej kostnader för postbefordran eller bud.