Destination Söderåsen

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunerna Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuv deltar i en gemensam satsning för att utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination med större och bättre möjligheter för den lokala besöksnäringen. Även Söderåsens Nationalpark ingår som en aktiv part i projektet.

Destination Söderåsen är ett LEADER-projekt som finansieras delvis genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom besöksnäringen.

Destination Söderåsen inleddes 2018 med en förberedande fas då nuläget kartlades. Sedan har näringen runt åsen bjudits in till gemenasamma workshops, bl.a. kring vision och kring vad som är viktigast att utveckla. En av nyckeldelarna i projektet är att arbeta med utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Detta med olika fokus, till exempel digitalisering, värdskap, tillgänglighet och hållbarhet. Därtill en gemensam marknadsföring som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. 

En projektledare som utgår från Svalövs kommun leder projektet, tillsammans med representanter från alla fyra kommuners näringslivsavdelningar och från Söderåsens Nationalpark.

Söderåsen marknadsförs genom en gemensam hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En ny version av hemsidan lanserades genom projektet hösten 2020.

 

Tidigare nyheter i projektet
Söderåsenkommunerna satsar på gemensam destinationsutveckling
Publicerad 25 juni