Besök på byggarbetsplatsen

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I mitten av mars besökte vi platsen där förskolan Himlabacken ska ligga. Byggarbetet med grund och isolering är i full gång. Likaså grävning av det som kommer bli utomhusytor för barn och pedagoger.

Bilder från byggarbetsplatsen