Tankarna om den nya förskolan

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Malin Gnebner är chef för förskolorna Linnea och Nejlikan och en av den som sitter i ledningsgruppen för projektet. Här berättar hon mer om vad som är på gång just nu.

Hållbar utveckling är ett av effektmålen i den nya förskolan vilket för oss, är en självklarhet! De globala målen för hållbar utveckling samt kommunens nämndsmål " kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt" anger riktningen och gäller för samtliga förvaltningar i kommunen.

I processen finns en styrgrupp med verksamma pedagoger som har som mål att arbeta fram framtidens förskola! Syftet är att stötta förskolechefen i arbetet och att tillsammans med förskolechef/verksamhetschef säkerställa att projektet ligger i linje med verksamhetens övriga mål.

Just nu pågår processen med att ta fram en verksamhetsidé för förskolan där sociala, pedagogiska, fysiska och digitala undervisningsmiljöer diskuteras. Tillsammans med arkitekterna Gunilla och Niklas Emgård förs ständiga dialoger om miljön såväl ute som inne. Vår idé är att förskolans tamburer även ska fungera som undervisningsmiljöer vilket innebär effektiv användning av förskolans lokaler. Förskolan kommer att ha fyra tamburer där miljöerna utgår från fyra olika "element" för undervisning kopplat till Klippan:

Läderfabriken – Natur och teknik

Yllefabriken – Kreativitet och skapande

Pappersbruket – Språk och kommunikation

Tegelbruket – Bygg och konstruktion