Klippan fritt från våld

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippan fritt från våld är ett projekt som startade hösten 2019. Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt våldpreventivt arbete i hela kommunen.  

Projektet började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i kommunen. Det våld som kartlagt är våldet som ryms inom våldspyramiden, se nedan, allt från lindrigt till grovt våld.  

Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan. Mycket av det långsiktiga arbetet handlar om att höja kunskapen av våld i hela kommunen och utifrån det utveckla och stärka olika verksamheters arbete. 

Det våldspreventiva arbetet har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest.  Arbetet utgår från en tanke om en hela-kommunen-ansats vilket innebär att tillsammans kan vi förebygga våld. Om flera gör lite blir det mer än om bara en gör mycket!  

Våldspyramiden som illustrerar våldets normalisering och rättfärdigande.