Föreläsningar och utbildningar om våld

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En viktig del i att minska våldet i Klippan är att höja kunskapen om våld. Inom ramen för Klippan fritt från våld erbjuds ett antal föreläsnings- & utbildningstillfällen under våren 2021.  Samtliga utbildningar är kostnadsfria och digitala, föranmälan krävs. Utbildningarna och temaföreläsningarna har lite olika inriktningar och vänder sig yrkesverksamma eller personer som i sina olika uppdrag kommer i kontakt med barn & unga.  Föreläsningarna och utbildningarna som erbjuds under våren är framtagna och utvalda utifrån identifierade behov i den lokala kartläggningen Klippan fritt från våld.

Utöver dessa tillfällen har du som yrkesverksam i kommunen även möjlighet att anmäla dig till flera kostnadsfria digitala utbildningsdagstillfällen som ges av Kompetenscentrum i Skåne för våld i nära relationer. Under våren erbjuder de grundutbildningar med olika inriktning med fokus på heder, särskild sårbarhet: LSS och äldre samt föreläsning riktat till chefer med personalansvar m.m. Fullständigt program med anmälningslänkar hittar du längst ner på sidan.

Kommande föreläsningar/utbildningar

Grundutbildning: Utbildning i våldsprevention.
Tre olika datum, 5 maj kl 08.30-12.00, 20 maj kl 13.00-16.30 och 24 maj kl 15.30-19.00.

Denna utbildning vänder sig till dig som yrkesverksam eller personer som utifrån olika uppdrag möter barn och unga exempelvis inom förskola, skola, fritidsverksamhet, föreningar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men också chefer, personalansvariga eller politiker i kommunen.

Mer information och anmälan.


Utbildningar från Kompetenscentrum

Kompetenscentrums digitala utbildningstillfällen vårterminen 2021 för samarbetskommuner hittar du på Malmö stads hemsidalänk till annan webbplats.