Föreläsningar och utbildningar om våld

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En viktig del i att minska våldet i Klippan är att höja kunskapen om våld. Inom ramen för Klippan fritt från våld erbjuds ett antal föreläsnings- & utbildningstillfällen under våren 2021.  Samtliga utbildningar är kostnadsfria och digitala, föranmälan krävs. Utbildningarna och temaföreläsningarna har lite olika inriktningar och vänder sig yrkesverksamma eller personer som i sina olika uppdrag kommer i kontakt med barn & unga.  Föreläsningarna och utbildningarna som erbjuds under våren är framtagna och utvalda utifrån identifierade behov i den lokala kartläggningen Klippan fritt från våld.

Utöver dessa tillfällen har du som yrkesverksam i kommunen även möjlighet att anmäla dig till flera kostnadsfria digitala utbildningsdagstillfällen som ges av Kompetenscentrum i Skåne för våld i nära relationer. Under våren erbjuder de grundutbildningar med olika inriktning med fokus på heder, särskild sårbarhet: LSS och äldre samt föreläsning riktat till chefer med personalansvar m.m. Fullständigt program med anmälningslänkar hittar du längst ner på sidan.

Kommande föreläsningar/utbildningar

Grundläggande föreläsning: Våld i nära relationer
24 mars klockan 09.00-12.00.

Denna föreläsning vänder sig till dig som i din yrkesroll kommer i kontakt med våld i nära relation på olika sätt exempelvis inom förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men också chefer, personalansvariga eller politiker i kommunen.

Mer information och anmälan.

Temaföreläsning: Unga, övergrepp och nätet
21 april klockan 10.00-12.00

Denna föreläsning riktar sig till yrkesverksamma och personer som utifrån olika uppdrag möter barn och unga exempelvis inom förskola, skola, fritidsverksamhet, föreningsliv, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men också chefer, personalansvariga eller politiker i kommunen. Föreläsningen ger en gripande inblick i barn och ungas vardag online och berör ungas utsatthet på nätet, vilka risker som finns och hur barn kan skyddas från övergrepp. På föreläsningen berörs också sociala medier, spridning av bilder, grooming, trakasserier, pornografi och gaming.

Mer information och anmälan.

Grundutbildning: Utbildning i våldsprevention.
Tre olika datum, 5 maj kl 08.30-12.00, 20 maj kl 13.00-16.30 och 24 maj kl 15.30-19.00.

Denna utbildning vänder sig till dig som yrkesverksam eller personer som utifrån olika uppdrag möter barn och unga exempelvis inom förskola, skola, fritidsverksamhet, föreningar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men också chefer, personalansvariga eller politiker i kommunen.

Mer information och anmälan.

 

Utbildningar från Kompetenscentrum

Kompetenscentrums digitala utbildningstillfällen vårterminen 2021 för samarbetskommuner hittar du på Malmö stads hemsidalänk till annan webbplats.