Samarbete med Länsstyrelsen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippan fritt från våld är ett projekt i samarbete med länsstyrelsen. Under 2021/2022 genomför kommunen tillsammans med Länsstyrelsen en del aktiviteter så som föreläsningar, inspirationsdagar och erfarenhetsutbyte i nätverk tillsammans med andra skånska kommuner.

Kommande aktiviteter:
Våldsförebyggande arbete i kommunenlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Projektledare Klippan fritt från våld

Clara Svensson, clara.svensson@klippan.se
Sara Nylander, sara.nylander1@klippan.se