Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 87

Publicerad:

Nu kan du ta del av minnesanteckningarna från det senaste projektgruppsmötet för saneringen av f.d Klippans läderfabrik.