Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 89

Publicerad:

Här kan du ta del av minnesanteckningarna från det senaste projektgruppsmötet för Klippans läderfabrik.