Vad gör vi vid läderfabriken?

Publicerad:

Strövområdet är på god väg att bli färdigt. Nu ligger fokus på Bäljane å och där börjar det verkligen hända saker.

För att botten av ån ska kunna saneras behöver vattnet under en tid ledas om till en temporär å-fåra vid sidan av. Detta grävarbete är nu i full gång.
- Det är spännande att vi är igång med denna delen av saneringen, berättar Tomas Henrysson som är extern projektledare. Det har varit lite nervöst men nu känns det riktigt bra.

Arbetet som görs nu är framför allt förberedelser inför det egentliga saneringsarbetet som kommer ske under juli månad.
- Då kommer vi ha en vall och en reningsdamm på plats, säger Tomas. Sen kommer vi schakta bort föroreningarna från botten av ån och anlägga ett erosionsskydd.

- Samarbetet med ägaren av marken där den temporära å-fåran går har fungerat utmärkt och det har underlättat mycket för oss i vårt arbete. I augusti öppnar vi upp den ursprungliga å-fåran och vattnet kommer strömma tillbaka dit.

Även på det gamla industriområdet händer det saker. Bland annat en översyn av hur de kraftiga regnen påverkat och var reparationer behövs.
- Några områden behöver sås och det kommer ske i det närmaste, berättar Tomas.

Till hösten blir det en officiell invigning av strövområdet och då kommer även ett industriminne och en utställning vara på plats.
- Vi kommer berätta mer det närmar sig men klart redan nu är att fundamentet efter skorstenen blir en viktig del.

Saneringen av läderfabriken är omfattande och många av de som jobbar på området och övergripande med projektet har känt varandra i flera år.
- Vi känner varandra bra, säger Tomas. Vi vet att tillsammans så gör vi ett bra jobb och kan lösa de situationer som kan uppstå.