Saneringsprojektet

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En rad undersökningar visade att området vid fd Läderfabriken i Klippan var starkt förorenat och kommunen genomförde flera utredningar för att kartlägga riskerna. Utredningarna visade att åtgärder borde genomföras för att minska riskerna. Kommunen påbörjade arbetet med att etappvis åtgärda de risker som identifierats 2008. De genomfördes med bidrag från Naturvårdsverket. Projektet bestod av etapp 1, rivning av fabriken, och etapp 2, sanering av villaträdgårdar samt etapp 3, sanering av övriga områden och återställning.

Mål med projektet

  • Markföroreningar med anknytning till den tidigare läderfabriken skall inte begränsa en normal användning av villatomterna runt fabriken.
  • Det f.d. fabriksområdet ska efter åtgärd kunna användas utan markanvändningsrestriktioner.
  • Utfyllnadsområdet, deponiområdet, skogsområdet, området kring uppehållsdammen och Cösters dal ska efter åtgärd kunna användas som strövområde eller parkmark utan förhöjd risk för människors hälsa eller miljön.
  • Föroreningsbelastningen från läderfabriksområdet på Bäljane å ska efter åtgärd minska. 


Slutrapporter

Sanering av villaträdgårdar
Slutrapport och erfarenhetsåterföring Villaträdgårdar inklusive Bilaga A 2014-05-07PDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga BPDF (pdf, 12.4 MB)
Bilaga C – IPDF (pdf, 6.2 MB)
Bilaga J – MPDF (pdf, 9.8 MB)

Rivning av fabriksbyggnader

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Slutrapport och erfarenhetsåterföring Rivning av fd Klippans Läderfabrik 2011-11-02.pdf 362.2 kB 2011-11-08 15.21
Bilaga A - G utom bilaga E.pdf 3.9 MB 2011-11-08 15.49
Bilaga E.pdf 6 MB 2011-11-08 15.50

Sanering av övriga områden - etapp 3

Slutrapport etapp 3PDF (pdf, 1.3 MB)

Bilaga Ekonomisk sammanställningPDF (pdf, 116 kB)

Bilaga Sanering f.d. Klippans läderfabrikPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilaga Förslag på kontrollprogramPDF (pdf, 895.6 kB)