Rapporter - Arkiv

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här hittar du de rapporter som togs fram under och innan huvudstudien i projektet.

Sanering av övriga områden - etapp 3

Inför sanering av övriga områden upprättades en anmälan om avhjälpandeåtgärder som skickades till Länsstyrelsen i Skåne Län. Anmälan innehåller även en ansökan om dispens från artskydd samt en anmälan om vattenverksamhet. Anmälan åtföljs av ett stort antal bilagor, här finns bland annat resultatrapporter från undersökningar, åtgärdsutredning, riskvärdering, naturvärdesinventering, samrådsredogörelse, ritningar med mera. Vissa bilagor är stora.
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärder Klippans läderfabrik etapp 3 2015-10-14PDF (pdf, 3.8 MB)

Bilaga 1-6ZIP (zip, 13.9 MB)
Bilaga 7ZIP (zip, 18.8 MB)
Bilaga 8-22ZIP (zip, 11.1 MB)

Eftersom en del av området som ska saneras ligger inom strandskyddat område har även en ansökan om dispens från strandskydd skickats in till Plan- och Byggkontoret i Klippans kommun. Hela anmälan om avhjälpandeåtgärder ovan ligger som bilaga till ansökan (ingår dock inte i pdf nedan).

Ansökan om dispens från strandskydd Klippans läderfabrik 2015-10-14PDF (pdf, 3.1 MB)

Plan- och byggnämnden har beslutat att bevilja strandskyddsdispens, läs mer i deras beslut.

Beslut om dispens från strandskydd Klippans läderfabrik.PDF (pdf, 6.8 MB)

En ansökan om mark- och rivningslov  lämnades också in till Plan- och byggnämnden.

Ansökan om mark- och rivningslov Klippans läderfabrik 2015-10-14.PDF (pdf, 296.6 kB)

Här kan du läsa protokollet från Plan- och byggnämnden.

Protokoll mark- och rivningslov.PDF (pdf, 864.9 kB)

Sanering av villaträdgårdar - etapp 2

Inför saneringen av villaträdgårdar upprättades en anmälan om avhjälpandeåtgärder som skickades in till tillsynsmyndigheten, i det här fallet är Länsstyrelsen i Skåne län.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdar.pdf 94.1 kB 2011-01-31 17.06
Hälsoriskbedömning.pdf 77.8 kB 2011-01-31 17.06
Miljöriskbedömning.pdf 115.6 kB 2011-01-31 17.06
Miljöriskbedömning bilaga 1.pdf 47.7 kB 2011-01-31 17.06
Omgivningsmiljökontrolll.pdf 87.9 kB 2011-01-31 17.06
Situationsplan.pdf 129.4 kB 2011-01-31 17.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdar - komplettering.pdf 24.2 kB 2011-11-08 16.06
Bilaga A - D.pdf 1.8 MB 2011-11-08 16.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut avseende anmälan om efterbehandling för villaträdgårdar.pdf 68.2 kB 2012-10-10 13.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöteknisk markundersökning Villaträdgårdar, SWECO 2010.pdf 932.8 kB 2011-01-26 13.30

Undersökning och rivning av fabriksbyggnader - etapp 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Åtgärdsmål, rivningsplan 2009.pdf 457.9 kB 2010-11-01 16.08
Bilaga 1 och 2.pdf 720.6 kB 2011-02-04 14.51
Bilaga 3.pdf 3.2 MB 2011-02-04 14.52
Miljöinventering byggnad 2-15.pdf 2 MB 2011-02-04 14.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM Provtagning Mejeritomten Klippan, SWECO 2010.pdf 2.6 MB 2011-02-04 15.10
Miljöteknisk markundersökning Mejeriet, Golder 2008.pdf 1.9 MB 2011-01-26 13.42

Projektledningens lägesrapporter huvudstudie

Rapporter innan huvudstudien, i kronologisk ordning
Projektledningens lägesrapporter huvudstudie

Rapporter innan huvudstudien, i kronologisk ordning