Projektorganisation

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Projektet sanering av Klippans Läderfabrik drivs av Klippans kommun som tagit på sig huvudmannaskapet för saneringen. Under projektets gång har olika grupper och referenspersoner varit aktiva. Så här ser projektorganisationen ut för denna fas av projektet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för projektets genomförande. Beslut om igångsättning av upphandlingar, antagande av utförare m.m. ligger hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projektgrupp
Projektgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik består i huvudsak av kommunala tjänstemän. Eftersom projektet är finansierat av statliga bidrag har länsstyrelsen en representant som deltar på projektgruppens möten.

Projektgruppen består av:
Ardiana Demjaha, (ordförande), teknisk chef, Klippans kommun
Tomas Henrysson, extern projektledare, Conviro AB
Monica Johansson, projektledare och beställarombud, Klippans kommun
Lina Wideland, kommunikatör, Klippans kommun
Göran Lönnqvist, stadsarkitekt, Klippans kommun

Miljömyndigheterna i form av Länsstyrelsen i Skåne län, Söderåsens miljöförbund och Naturvårdsverket ges möjlighet att delta i projektgruppsmöten.

Projektledare
Läderfabriksprojektet har två projektledare. Vår externa projektledare heter Tomas Henrysson och hans roll är att fungera som sakkunnig och expert inom marksanering. Vår interna projektledare heter Monica Johansson och hennes roll är att vara kommunens beställarombud och svara för frågor som rör Klippans kommun som huvudman för saneringen.