Månstorp

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ett nytt verksamhetsområde för industri, handel och kontor håller på att ta form i Östra Ljungby. Sedan sommaren 2019 har Klippans kommun arbetat med att förbereda det 55 000 m² stora området till att bli ett nytt verksamhetsområde i anslutning till motorvägen i Östra Ljungby. På området bygger vi gata, belysning, vatten- och avloppsystem samt drar fram el- och fibernät. Byggnationen beräknas vara färdig under första kvartalet 2020 och efter det kommer företag att kunna köpa tomter till olika verksamheter.

På området byggs det även en dagvattendamm för att fördröja dagvattnet innan det går in i det befintliga VA-nätet. Vi bygger också en bullervall mot de befintliga bostäderna i området.

Kartbild över området.