Rättighetsarbete

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
För att Klippans kommun ska vara en plats där invånarna mår bra och trivs behöver alla känna sig välkomna och sedda. Samt att här finns rätt möjligheter och förutsättningar för just dem. Därför är rättigheter och antidiskriminering prioriterade frågor i vårt arbete, såväl idag som framåt.

På gång
Klippan har anslutit sig till Ett jämställt Skåne – ett nätverk och plattform för kommuner som arbetar med jämställdhetsfrågor. Genom Ett jämställt Skåne kan vi utbyta kunskap och erfarenheter med andra kommuner och få verktyg för att fortsätta utveckla vårt jämställdhetsarbete.
Ett jämställt Skåne drivs av Länsstyrelsen Skåne. Läs mer på deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta har vi gjort
Under 2018 gick samtliga ledare och medarbetare i Klippans kommun en rättighetsutbildning. Detta för att vi ska ha den kunskap som behövs för att utveckla våra rutiner och arbetssätt när det kommer till rättighetsaspekten. På så sätt kan vi arbeta för att nå ett klimat som skapar förutsättningar för invånarna och lockar en mångfald av människor att bo och arbeta i kommunen.

Klippans kommun var med och genomförde en utredning om hur den fysiska tillgängligheten i vår utemiljö i kommunen kan förbättras. Tillsammans med kommuninvånare tittade vi närmare på detta område, var utmaningarna finns och vilka förbättringar som behöver göras.

Vårt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter baseras till del på den rättighetskartläggning som genomfördes under 2017. I den fick fokusgrupper med invånare och även medarbetare vara med och berätta om sina upplevelser kring rättighetsperspektivet i Klippans kommun. De satsningar som nu görs är några av de förslag och idéer som kom fram under dessa fokusgrupper.

Relaterad information

Rättighetskartläggningen i sin helhetPDF (pdf, 424.6 kB)
PDF
(pdf, 424.6 kB)
I den kan du också läsa mer om vad rättighetsarbete är, de sju diskrimineringsgrunderna samt vad vi som kommun är skyldiga att tillgodose invånarna med.

Den fysiska tillgängligheten i Klippans kommun
Mer information om utredningen och dialogen kring fysisk tillgänglighet i vår utemiljö.