Leaderbidrag för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunerna Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorp har skrivit under en avsiktsförklaring, ansökt om och blivit beviljade ett bidrag på 1 700 000 kronor från Leader Nordvästra Skåne för att ta fram en förstudie i området.

Tillsammans ska de sex kommunerna undersöka möjligheterna för att utveckla hållbar naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Det ekonomiska stödet från Leader kommer att finansiera delar av arbetet. De deltagande kommunerna går också in med sammanlagt 140 000 kronor i projektet, fördelat på antalet kommuninvånare.

Syftet med förstudien är att tillsammans med markägare och näringsidkare i området undersöka förutsättningarna för hållbar naturturism längs med Rönneå och Ringsjöarna.