Sågen – möjligheter som snart är verklighet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Byggstarten närmar sig för Sågen. Ritningsarbetet är färdigt och upphandlingen är i full gång. I mitten av april planeras första spadtaget att tas.

Arne Grau Amnér och Jens Riis Olsson


Kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér och Jens Riis Olsson ser fram emot resan som nu ska börja.
- Engagemanget från föreningslivet är fantastiskt, berättar Arne. Det är så många som är med i processen och det är jättekul.

Och bredden av föreningar som ska vara en del av Sågen är stor. De senaste tillskotten är skytteföreningar och släktforskningsförening.
- Detta kommer bli något större än varje enskild förening eller verksamhet. Det märktes tydligt på den workshop vi höll i februari. Det var nästan 70 personer som kom och tillsammans jobbade med konceptet Sågen som allas vårt hus, snarare än våra verksamheter i en byggnad.
- Tanken är att vi ska bli en helhet, berättar Jens. Genom det skapar vi synergieffekter mellan olika aktiviteter och besökaren kan få upp ögonen för en helt ny hobby eller aktivitet att prova på.

En av delarna i helheten Sågen är idrotten, både spontanidrott och mer organiserade sporter. Tillsammans med föreningarna vill Klippan inspirera och möjliggöra för alla att röra sig på sitt sätt.
- Vi tittar på vilket behov som finns och vad besökarna vill ha, berättar Jens. Fokus ligger snarare på folkhälsa än på tanken att alla måste motionera på ett visst sätt för att det ska räknas.
- Det finns många spännande nya sätt att träna på, till exempel VR-spel (virtual reality) som vi kommer titta närmare på.

Öppenhet är också ett koncept som är viktigt i den nya Sågen-andan. Hit är du alltid välkommen och det ska finnas något för alla.
- Därför är det viktigt att få alla pusselbitarna att funka tillsammans, berättar Jens. Utrymmet ska inte bestå av boxar med väggar mellan. Du ska kunna se in i lokalerna när du rör dig i huset och vi ska arbeta för att känslan ska vara att det alltid är okej att prova på något nytt. Det ska finnas utrymme för både kropp och själ här.