Vision och mål

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vår vision

Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet


Med vår vision sätter vi riktningen för att vara en utvecklande kommun där vi tillsammans skapar livskvalitet för alla. I vårt befolkningsmål ökar vi till 19 500 invånare år 2026. För att möta ökad befolkningstillväxt och i linje med vår vision, vill vi skapa förutsättningar för dagens och morgondagens invånare i kommunen. Till det har vi mål på vägen.

Du kan följa vårt arbete med måluppfyllelsen här.

Fullmäktigemål

  • Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna
  • Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling
  • Kommunens kunder ska känna delaktighet samt vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
  • Kommunens verksamheter ska drivas med rätt kvalitet, största möjliga kundnytta och till lägsta möjliga kostnad
  • Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och transparent

Riktning för nämnderna
Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med långsiktig planering och utveckling av kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med målsättningen att skapa en framtidsinspirerad, attraktiv skola med högre måluppfyllelse.

Socialnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att:
- tillgodose behoven inom kommunens gränser
- tillgodose behoven på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
- använda välfärdsteknologi som komplement till personella resurser

Plan- och byggnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med en god långsiktig planberedskap och en effektiv myndighetsutövning för en attraktiv och hållbar stadsplanering.

Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för uppdraget prioritera arbetet med att:
- bidra till och främja föreningsengagemang
- skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang och demokratisk utveckling
- motverka intolerans enligt devisen "allas möjligheter och allas Klippan".