Inriktning och mål

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klicka på bilden för större storlek.

Befolkningen ökar till  19 500 personer

Fullmäktige i Klippans kommun har uttryckt målsättningen att Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 invånare år 2026.

För de närmaste åren, 2017-2019, är målet att befolkningen i genomsnitt ska öka med 150 personer per år.
(Du kan läsa mer om detta i protokollet från Kf 2016-08-23 § 69.)Perspektiven Medborgare, Ekonomi samt Medarbetare är det som styr den övergripande inriktningen. För varje perspektiv formuleras både långsiktiga och kortsiktiga mål. Aktiviteter och åtgärder genomförs för att nå målen. Måluppfyllelsen följ sedan upp och mäts.

För varje mål kan du läsa kommentarer och analyser. Graden av måluppfyllelse visas med en färg:

Röd – Målet ej nått
Orange – Målet ej nått, men vi rör oss mot det
Ljusgrön – Målet ej helt nått
Mörkgrön – Målet nått


Under målen finns också mått som vi vill nå med motsvarande färgindikationer.

Klicka på följande länkar för att se våra resultat, för hela kommunen eller en viss nämnd/förvaltning:

Översikt Fullmäktigemållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Kommunfullmäktige

Översikt Nämndsmål:

Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                                                                 

Plan- och byggnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur- och fritidsnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och utbildningsnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.