Gå till innehåll

Läderfabriken & Läderbackarna

I centrala Klippan kan du promenera omkring bland blomstrande ängar och lyssna till ljudet av porlande vattendrag. Den idylliska platsen kallas för Läderbackarna och var tidigare en fabriksmiljö, klassad som ett av landets mest förorenade områden.

Under 1900-talets början etablerades Klippans Chromläderfabrik AB i de centrala delarna av Klippan, nordvästra Skåne. I fabriken tillverkades läder och i tillverkningsprocessen ingick krom, arsenik och andra tungmetaller. En större brand i fabriken fick som följd att gifterna spreds till omgivningen med förödande konsekvenser för djur- och växtlivet. Efter att fabriken lades ner 1988 kom området att klassas som en av landets mest förorenade platser av Naturvårdsverket.

En omfattande sanering var nödvändig och när Klippans kommun köpte tomten och byggnaderna i slutet av 2000-talet drog den i gång på allvar.

Saneringen delades upp i olika etapper och inleddes med rivning av fabriksbyggnaderna. Hundratusentals ton förorenade jordmassor forslades bort och ersattes av rent fyllnadsmaterial. I anslutning till fabriksområdet rinner Bäljane å, som även den fick saneras. Å-fåran leddes om, torrlades och giftigt bottensediment avlägsnades.

Numera är Bäljane å ett friskt och viktigt vattendrag för bland annat musslor och vandrande fiskar som lax och havsöring. Om du besöker ån kan du med lite tur få se utter, kungsfiskare och kanske en ål som simmar förbi.

Idag är det bara en kontorsbyggnad i tegel samt fundamentet till den gamla skorstenen som påminner om den gamla industrimiljön. I stället möts du av böljande ängsmarker där det växer en mångfald av örter varav flera skyddade arter som exempelvis orkidén skogskniprot.

På Läderbackarna genomförs återkommande naturvårdsinsatser som naturvårdsbränning och fårbete vilket förhindrar igenväxning och bidrar till en ökad biologisk mångfald med blomstrande ängar med inslag av dammar och faunadepåer som ger skydd åt djur i området.

Återställningen av Läderbackarna har förvandlat det gamla industriområdet till ett centrumnära och populärt naturområde med promenadslingor och platser med parkmöbler där Klippanborna kan njuta av sin picknick och en vidunderlig utsikt över Bäljane å och Bjärsgårds betesmarker.

Välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst på 0435-280 00 om du letar efter andra dokument kring saneringen av Läderfabriken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024