Gå till innehåll

Cykelleden Skåne för rekreation och turism

I juni nästa år invigs Cykelleden Skåne. Leden har tagits fram av Region Skåne tillsammans med 17 skånska kommuner, däribland Klippans kommun.

Cykelleden Skåne kommer bestå av tre delleder:

  • Kristianstad - Ängelholm
  • Ystad - Båstad
  • Lomma - Kristianstad

De tre dellederna kommer sammanlagt bestå av 50 mil regional cykelled som knyter ihop inlandet med de kustnära cykellederna Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. Med hjälp av skyltning kommer det vara lätt att hitta och ta sig runt för såväl lokalbefolkning som turister.

Cykelleden Skåne kommer bidra till nya möjligheter för näringslivet i och med ett ökat besöksflöde, och möjlighet att vända sig till målgruppen cykelturister som ytterligare en inkomstkälla. Den starkt växande cykelturismen beräknas omsätta 44 miljarder kronor årligen inom EU och bidra till 525.000 arbetstillfällen. Cykelturister reser ofta lätt med liten packning och köper därför mycket saker på platsen de befinner sig, vilket bidrar till lokal tillväxt. Leden är framtagen i samverkan med Trafikverket så att besökare och lokalbefolkning på ett tryggt och trafiksäkert sätt ska kunna ta sig runt.

Cykelleden är till för lokalbefolkningen och skåningens hälsa, för rekreation, för att få närhet till naturen men också för turisten som kan upptäcka Skånes fina utbud. I dragningen av leden har därför hänsyn tagits till var det finns intressanta platser, service såsom butiker, övernattning, aktiviteter och andra besöksattraktioner som är av intresse för cyklister.

Frågor eller tankar kring Cykelleden Skåne?

Hör av dig till Matilda Brozén på e-post matilda.brozen@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022