Gå till innehåll

Framtidscoachen

Man som hänger upp post-it-lappar på väggen. Allt täcks över med en text "Framtidscoachen".

Är din verksamhet hårt drabbad av världsläget och energikrisen? Kanske vill du expandera din verksamhet och behöver ett bollplank? Är du redo att ta nästa steg mot hållbart företagande? Eller är ditt behov att möta någon som bekräftar dina tankar eller utmanar dig med frågor?

Framtidscoachen ger företag i Familjen Helsingborg kostnadsfri coachning utifrån just era behov.

Rådgivningen kan bland annat fokusera på följande områden:

  • Ekonomi – extra viktigt i tuffa tider att titta på både kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling - affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer - stärka och utveckla.
  • Marknadsföring - digitalisering, nya erbjudande, kundvård, sociala medier, nya kundgrupper, nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal – analysera, kommunicera & förhandla.
  • Anställa – attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns, vilka avtal behövs.
  • Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022