Gå till innehåll

Enkät om företagsklimatet till företagen

På bilden finns Svenskt näringslivs logotyp och texten "Hur är det att vara företagare i Klippans kommun? Du har facit. 2 januari skickas 2023 års enkät - vi behöver ditt svar". I bakgrunden syns en kvinna som arbetar vid ett skrivbord.

I början av januari skickade Svenskt Näringsliv ut sin årliga enkätundersökning till ett antal företag i Klippans kommun. Undersökningen ger företagare chansen att berätta om hur det är att vara verksam i Klippans kommun. Om du har fått enkäten, ta chansen att göra din röst hörd! Sista svarsdag är 31 mars.

Svenskt Näringsliv har undersökt det lokala företagsklimatet sedan slutet av 1990-talet. Det sker genom en stor årlig enkätundersökning som omfattar mer än 30 000 företag.

Resultaten visar att det är stor skillnad hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun som de är verksamma i. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Syftet är att med enkätsvaren förse kommunerna med ett underlag för sitt arbete med att förbättra det lokala företagsklimatet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023