Gå till innehåll

Destination Rönne å och Ringsjön bjuder in till digitala träffar

Vinterbild från Rönneå

Under februari arrangeras tre träffar för näringslivet inom projektet Destination Rönne å och Ringsjön. Dels en träff om deltagande i Advisory board, en där du kan få mer information om Naturkartan samt en allmän uppdatering om vad som är på gång i projektet. 

Advisory board

23 februari klockan 15.00-16.00
Hur vi kan utveckla ett företagsnätverk/erfarenhetsnätverk som främjar affärsutveckling och samarbeten? Välkommen att bidra med dina erfarenheter.
Mötet är digitalt och hålls via Teams.

Företagsträff Naturkartan

28 februari klockan 14.00-15.00
Naturkartan är en digital interaktiv karta som används för att marknadsföra Destination Rönne å och Ringsjön. Kartan ska informera om naturturism och upplevelser. Även företag och föreningar har möjlighet att kostnadsfritt synas på kartan. Vi berättar mer om det! Mötet är digitalt och hålls via Teams

Projektuppdatering

1 mars klockan 10.00-10.30
En allmän uppdatering om arbetet med hållbarhetskonceptet, fototävlingen "Med kärlek till vatten", företagsnätverk och hur vi utvecklar destination Rönne å och Ringsjön för naturturism och upplevelser. Mötet är digitalt och hålls via Teams.

Logotyp för Leader och europeiska jordbruksfonden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023