Gå till innehåll

Destination Rönne å och Ringsjön bjuder in till digitala träffar

Rönneå rinner genom ett vinterlandskap

Under mars arrangeras tre träffar för näringslivet inom projektet Destination Rönne å och Ringsjön. Dels två träffar där du kan få mer information om Naturkartan samt en allmän uppdatering om vad som är på gång i projektet.

Företagsträff Naturkartan

14 mars klockan 14.00-15.00
Naturkartan är en digital interaktiv karta som används för att marknadsföra Destination Rönne å och Ringsjön. Kartan ska informera om naturturism och upplevelser. Även företag och föreningar har möjlighet att kostnadsfritt synas på kartan. Vi berättar mer om det! Mötet är digitalt och hålls via Teams.

Projektuppdatering

15 mars klockan 10.00-10.30
En allmän uppdatering om arbetet med hållbarhetskonceptet, fototävlingen "Med kärlek till vatten", företagsnätverk och hur vi utvecklar destination Rönne å och Ringsjön för naturturism och upplevelser. Mötet är digitalt och hålls via Teams.

Företagsträff Naturkartan

28 mars klockan 14.00-15.00
Naturkartan är en digital interaktiv karta som används för att marknadsföra Destination Rönne å och Ringsjön. Kartan ska informera om naturturism och upplevelser. Även företag och föreningar har möjlighet att kostnadsfritt synas på kartan. Vi berättar mer om det! Mötet är digitalt och hålls via Teams.

Logotyper för Leader och Europeiska Jordbruksfonden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023