Gå till innehåll

Undvik risken för anlagd brand

Räddningstjänsten Söderåsen logotype

Utvändigt brandskydd är viktigt för att förebygga uppkomsten av anlagda bränder. Räddningstjänsten Söderåsen ger här sina bästa tips på hur du som äger en verksamhet eller fastighet kan arbeta förebyggande.

  • Lastkaj kan vara en sårbar punkt om brännbart material lämnas kvar över natten, den ska hållas ren från lastpallar, vagnar och annat löst brännbart material.
  • Papperskorgar kan utgöra en brandfara om de lämnas överfulla samt om de är placerade under skärmtak eller monterade på vägg.
  • Bänkar, soptunnor, sandlådor eller större brännbara föremål som kan användas för eldning, bör inte placeras mot fasad. Placeras gärna 6 meter från fasad och kedjas fast eller förankras om de är lätt flyttbara. Även en container som står nära en byggnad kan utgöra en brandrisk.
  • Annat löst brännbart material på innergårdar eller i vrår som kan bli bränsle för en anlagd brand plockas/städas undan regelbundet. Exempelvis kartonger, skräp, trasiga möbler och lövhögar.
  • Indragna entréer: En brand kan lätt få fäste i fasad och tak. Skräp kan ofta samlas här. Håll rent från löst brännbart material.
  • Buskar och växtlighet nära byggnaden bör hållas låga för att förbättra synlighet, vilket kan minska risken för inbrott eller anlagd brand.
  • Utvändig belysning runt byggnaden är viktigt för trygghet och synlighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023