Gå till innehåll

Nätverksträff inom Destination Rönne å och Ringsjön

I maj och juni hälsar projektet Destination Rönne å och Ringsjön dig som är företagare välkommen till fyra nätverksträffar.

Marknadsför dig som en del av något större

Tid: 17 maj klockan 10.00-10.45
Plats: Digitalt via Teams

Du med verksamhet på destination Rönne å och Ringsjön kan dra nytta av att du är en del av en större destination. På mötet ger vi tips på hur du kan marknadsföra dig som en del av destinationen. Kanske kan du nå nya målgrupper, få bättre resultat i sökmotorer eller stärka din verksamhets varumärke? Efter mötet får du en enkel guide för marknadsföring tillsammans med bilder som du fritt kan använda. Mötet är kostnadsfritt.

Affärsnyttan med social hållbarhet

Tid: 23 maj klockan 14.00-14.45
Plats: Digitalt via Teams

På mötet ger vi tips på konkreta insatser du med verksamhet på destination Rönne å och Ringsjön kan göra för att öka den sociala hållbarheten. Vi kikar på social hållbarhet utifrån ett marknadsföringsperspektiv och utifrån den fysiska miljön. Genom att bli bättre i din kommunikation till dina målgrupper och se över din verksamhets fysiska miljö, kan du stärka verksamhetens varumärke och locka nya målgrupper. Mötet är kostnadsfritt.

Affärsnyttan med ekologisk hållbarhet

Tid: 30 maj klockan 10.00-10.45
Plats: Digitalt via Teams

På mötet ger vi tips på konkreta insatser du med verksamhet på destination Rönne å och Ringsjön kan göra för att öka din verksamhets ekologiska hållbarhet. Vi tar utgångspunkt i det du kan göra i din verksamhets vardag men även de valmöjligheter du ger dina besökare. Vi pratar också om hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete och därigenom stärka verksamhetens varumärke och nå ut till nya målgrupper. Mötet är kostnadsfritt.

Marknadsför dig som en del av något större

Tid: 8 juni klockan 14.00-14.45
Plats: Digitalt via Teams

Du med verksamhet på destination Rönne å och Ringsjön kan dra nytta av att du är en del av en större destination. På mötet ger vi tips på hur du kan marknadsföra dig som en del av destinationen. Kanske kan du nå nya målgrupper, få bättre resultat i sökmotorer eller stärka din verksamhets varumärke? Efter mötet får du en enkel guide för marknadsföring tillsammans bilder mm som du fritt kan använda. Mötet är kostnadsfritt.

Logotyp för Leader och logotyp för Europeisk jordbruksfonden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023